< Aktuellt

Återvinningsavgifter

Vi har uppdaterat SUP-avgifterna enligt de nya priserna som fastställts av producentorganisationerna. Ki-Sal Oy följer SUMI Oy priser för plastprodukter och Suomen pakkaustuottajat Oy priser för kartongprodukter. Mer information om de nya priserna finns på rinkiin.fi-webbplatsen.

Återvinningsavgifterna täcker återvinningen av de förpackningar som företaget släpper ut på den finska marknaden samt insamlingen av konsumentförpackningar i Finland.