Aktuellt

19.6.2024

Öppettider under midsommar

Den 20 juni har Ki-Sals kontor och lager öppet till kl. 15.
På midsommarafton den 21 juni håller vi stängt.

En solig midsommar!

19.6.2024

Återvinningsavgifter

Vi har uppdaterat SUP-avgifterna enligt de nya priserna som fastställts av producentorganisationerna. Ki-Sal Oy följer SUMI Oy priser för plastprodukter och Suomen pakkaustuottajat Oy priser för kartongprodukter. Läs mera=>

1.1.2024

Förändring i producentansvaret för förpackningar, RINKI- och SUP-avgifter

1.1.2024 i och med att producentansvaret överförs till importören av produkten RINKI- och SUP-rapporterings- och återvinningsavgifter
kommer att hanteras av Ki-Sal Oy. Läs mera =>