< Aktuellt

Förändring i producentansvaret för förpackningar, RINKI- och SUP-avgifter

1.1.2024 i och med att producentansvaret överförs till importören av produkten RINKI- och SUP-rapporterings- och återvinningsavgifter
kommer att hanteras av Ki-Sal Oy.

Tidigare har våra kunder själva skött rapporterings- och återvinningsavgifterna för produkterna, men i fortsättningen
Ki-Sal Oy ta hand om allt detta.

Ki-Sal Oy vill vara transparent och kommer att visa återvinningsavgifterna direkt på fakturan per produkt.
Från och med 1.1.2024 kommer RINKI- och SUP-avgifterna för produkter att visas som separata rader på fakturorna.
Återvinningsavgifternas belopp kommer att bestämmas av produktens material och vikt.

Klicka på denna länk för att se alla företag som är ansvariga för producenten:
https://rinkiin.fi/tuottajavastuu/rekisteroityneet-yritykset/

För mer information om detta ämne, vänligen besök: https://rinkiin.fi/