Viherpesu kielletään EU:ssa

Viherpesu kielletään EU:ssa

Viherpesulla tarkoitetaan harhaanjohtavaa markkinointia, jossa yritys tai organisaatio luo illuusion ympäristöystävällisyydestä ilman todellisia ja merkittäviä ympäristöystävällisiä toimia. Viherpesua on esimerkiksi se, jos yritys mainostaa tiettyä tuotetta käyttäen harhaanjohtavia tai epätarkkoja väitteitä, kuten ”ekologinen” tai ”kestävä”, ilman asianmukaisia sertifikaatteja tai todistuksia. Viherpesu voi johtaa kuluttajia harhaan ja vaikeuttaa todellisten kestävien vaihtoehtojen valitsemista.

Kertakäyttökäsineet

Kertakäyttökäsineet

Nykyään on saatavilla erilaisia kertakäyttökäsineitä eri käyttötarkoituksiin. Yleisimpiä näistä ovat nitriilistä, lateksista ja PVC-muovista (vinyylimuovi) valmistetut käsineet. Käsineet tulisi aina valita käyttötarkoituksen ja tarvittavan suojaustason perusteella. Käsineet voidaan luokitella joko lääkinnälliseksi välineeksi säädöksen (EU) 2017/745 mukaan tai henkilökohtaisen suojauksen välineeksi asetuksen (EU) 2016/425 mukaan. Kun käsineet kuuluvat jompaankumpaan näistä, niiden on täytettävä kyseisen asetuksen vaatimukset….

Pakkausmateriaalit: Biomuovit

Pakkausmateriaalit: Biomuovit

Syntyvän muoviroskan määrään halutaan puuttua ja usein ratkaisuksi voidaan ehdottaa biomuoveja. Biomuovi on käsitteenä melko haastava eikä se kerro sellaisenaan juuri mitään. Jotta voidaan määritellä biomuoveja, on ymmärrettävä kolme eri käsitettä, biopohjainen, biohajoava ja kompostoituva. Biopohjainen muovi tarkoittaa muovia, joka valmistetaan luonnonmateriaaleista, kuten sokeriruo’osta ja tärkkelyksestä. Tämä muovityyppi voi olla osittain tai kokonaan peräisin biopohjaisista…

Jokainen pakkaus on kierrättämisen arvoinen

Jokainen pakkaus on kierrättämisen arvoinen

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on aloittanut tärkeän kampanjan muistuttaakseen pakkausten kierrättämisen tärkeydestä. Myös Ki-Sal Oy on osa vastuullista pakkausten kierrätysjärjestelmää. Kuulumme tuottajavastuun piiriin, mikä tarkoittaa, että huolehdimme pakkauksista myös niiden elinkaaren loppupäässä järjestämällä pakkausten keräyksen ja kierrätyksen. Kierrättäminen on yksi helpoimmista tavoista torjua ilmastonmuutosta. Kun kierrätämme, vähennämme tarvetta uusien raaka-aineiden keräämiseen, kuljettamiseen ja käsittelyyn, mikä…

Pakkausmateriaalit: Metallit

Pakkausmateriaalit: Metallit

Metallipakkauksia käytetään usein elintarviketeollisuudessa. Niihin voidaan pakata erilaisia ruokia kuten valmisruokia ja säilykkeitä. Metallipakkausten yksi suurimmista hyödyistä on niiden kestävyys ja ilmatiiviys. Ominaisuuksien ansiosta ne voivat taata pitkän säilyvyyden ruualle huoneenlämmössä. Elintarvikepakkauksissa yleisimmin käytetään alumiinista valmistettuja pakkauksia.  Alumiini Alumiinilla on monia hyviä ominaisuuksia elintarvikepakkaamiseen. Se on vahva, kevyt ja helposti muotoiltava materiaali. Alumiini kestää korkeitakin…

Pakkausmateriaalit: Kartonki

Pakkausmateriaalit: Kartonki

Kartonki on monipuolinen pakkausmateriaali, jota on pitkään käytetty elintarvikepakkauksissa. Kartonkipakkauksia käytetään esimerkiksi maito- ja mehupakkauksissa sekä kuivatuotteissa. Kartonkipakkaukset ovat kasvattaneet suosiotaan myös muissa elintarvikepakkauksissa, joissa on aiemmin käytetty muita pakkausmateriaaleja. Kartongin suosion taustalla on halu päästä eroon uusiutumattomista raaka-aineista valmistetuista materiaaleista. On kuitenkin syytä muistaa, etteivät kaikki pakkausmateriaalit voi taata täysin samaa säilyvyyttä elintarvikkeille. Pakkausmateriaalien…

Pakkausmateriaalit: Muovi

Pakkausmateriaalit: Muovi

Elintarvikepakkauksista, erityisesti muovipakkauksista, on keskusteltu paljon niiden ympäristövaikutusten takia. Pakkauksiin kiinnitetty huomio on kuitenkin suhteetonta, kun otetaan huomioon niiden todelliset ympäristövaikutukset. Suomen Pakkausyhdistyksen mukaan pakkausten ympäristövaikutukset ovat vain muutamia prosentteja. Toinen pakkauksiin liittyvä ongelma on se, että ne nähdään vain roskina. Roskaantumisongelmaan keskittyvä näkemys unohtaa kokonaan pakkauksen tärkeän tehtävän tuotteen suojaajana. Ruokahävikki on suurempi ongelma…

Kiertotalous: kohti kestävämpää talousjärjestelmää

Kiertotalous: kohti kestävämpää talousjärjestelmää

Jatkuva väestönkasvu lisää raaka-aineiden ja muiden resurssien tarvetta. On arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä maapallon väestö käyttää luonnonvaroja kolmen planeetan edestä. Myös vuosittain syntyvän jätteen määrän odotetaan kasvavan 70 %. Näihin ongelmiin on puututtava. Ongelmia pyritään ratkaisemaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman strategialla, joka keskittyy hiilineutraalin talouden luomiseen vuoteen 2050 mennessä. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, joka…

Loppu

Loppu