Muovitiekartta blogi Ki-Sal

Muovitiekartta: tavoitteena muovin kiertotalouden läpimurto vuoteen 2030 mennessä

Suomen muovitiekartta on valtakunnallinen ohjelma, jonka päätavoitteena on edistää muovin kiertotaloutta ja saavuttaa merkittäviä läpimurtoja Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Muovitiekartan ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2018 ja se päivitettiin vuonna 2022. Tiekartta kokoaa yhteen keskeisiä toimia, joilla pyritään vähentämään muovien haitallisia vaikutuksia, välttämään turhaa kulutusta, parantamaan muovin kierrätystä ja löytämään korvaavia materiaaleja. Nämä toimet kattavat muovin koko arvoketjun vaiheet, alkaen tuotesuunnittelusta ja päättyen muovijätteen käsittelyyn.

Muovitiekartta on Suomelle tärkeä, sillä se pyrkii löytämään ratkaisuja muovien ympäristöhaasteisiin ja kannustamaan kestävämpään muovin käyttöön.

Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa

Tavoitteena on saavuttaa kiertotalouden läpimurto Suomessa vuoteen 2030 mennessä seuraavilla toimilla:

  1. Vähentämällä ympäristön roskaantumista ja muita muovin aiheuttamia ympäristöhaittoja
  2. Välttämällä turhaa muovin kulutusta ja edistämällä muovin uudelleenkäyttöä
  3. Tehostamalla muovin kierrätystä ja muovituotteiden kierrätettävyyttä
  4. Korvaamalla fossiilisista raaka-aineista valmistettua neitseellistä muovia kierrätetyllä muovilla tai kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla materiaaleilla

Muovitiekartassa on esitetty määrällisiä tavoitteita, jotka havainnollistavat, mihin Muovitiekarttatyöllä pyritään. Tavoitteet ovat suuntaa antavia ja tarkentuvat työn edetessä. Esimerkiksi pakkausmuovin osalta on asetettu tavoitteeksi, että 60 prosenttia kierrätetään vuoteen 2030 mennessä.

Muovitiekartan tavoitteisiin liittyvät myös muualta tulevat tavoitteet. Näitä ovat esimerkiksi EU:n jätedirektiivit, kertakäyttöisten muovituotteiden direktiivi (SUP), kiertotalousohjelmat ja erilaiset strategiat. Myös kansallisella tasolla jätelait ja -asetukset sekä erilaiset ohjelmat ja sopimukset vaikuttavat muovin kiertotalouteen.

Ympäristöministeriön koordinoima verkosto rohkaisee yhteistyöhön

Muovitiekartta rohkaisee yhteistyöhön, ja sen toteutukseen osallistuu laaja kirjo toimijoita liike-elämästä tutkimuslaitoksiin, järjestöihin ja viranomaisiin. Ympäristöministeri koordinoi tätä verkostoa.

Ympäristöministeriön lisäksi Muovitiekartan aktiivitoimijoita ovat Business Finland, Elintarviketeollisuus ry, Kaupan liitto ry, Luonnonvarakeskus, maa- ja metsätalousministeriö, MTK, Marttaliitto ry, Metsäteollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Rakennusteollisuus RT, Rakennuttajien liitto RAKLI ry, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kiertovoima ry, Suomen Pakkaustuottajat Oy, Sumi Oy, Suomen ympäristökeskus, VTT, THL, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Kierrätysteollisuus ry ja WWF Suomi.

Muovitiekartan toimet vaikuttavat yrityksiin monella tapaa. Esimerkiksi pakkausteollisuudessa voidaan syventyä biopohjaisiin ja kierrätettyihin muoveihin, näiden vaihtoehtojen käyttö vähentää tarvetta valmistaa muovia fossiilisista raaka-aineista. Osallistuminen Muovitiekartan tavoitteisiin ei ainoastaan edistä kiertotaloutta, vaan avaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja markkinoita yrityksille. Yritykset voivat omalta osaltaan osoittaa vastuullisuutta ja ympäristötietoisuutta, joka voi parantaa yrityksen mainetta ja houkutella jopa uusia asiakkaita, sijoittajia ja yhteistyökumppaneita.

Keskustelun keskiössä on usein muovin haitat, kuten sen hidas hajoaminen ja negatiiviset vaikutukset ekosysteemeihin, mutta on kuitenkin tärkeää tunnistaa ja tuoda esiin muovin hyödyt. Ensinnäkin muovipakkaukset ovat hygieenisiä, ne suojaavat tuotetta ulkoisilta epäpuhtauksilta, kuten bakteereilta ja lialta. Tämä lisää merkittävästi elintarviketurvallisuutta. Muovipakkaukset voivat myös pidentää elintarvikkeiden säilyvyyttä, mikä auttaa vähentämään ruokahävikkiä. Lisäksi muovipakkaukset ovat kevyempiä, kuin monet muut materiaalit, mikä vähentää kuljetuskustannuksia ja hiilijalanjälkeä. On tärkeää löytää tasapaino muovin hyötyjen ja haittojen välillä sekä ennen kaikkea muistettava vastuullinen muovin käyttö ja kierrätys.

Lähde ja lisätietoa Muovitiekartasta: Ympäristöministeriö: https://ym.fi/muovitiekartta

Samankaltaiset artikkelit