Viherpesu Ki-Sal blogi

Viherpesu kielletään EU:ssa

Mitä on viherpesu?

Viherpesulla tarkoitetaan harhaanjohtavaa markkinointia, jossa yritys tai organisaatio luo illuusion ympäristöystävällisyydestä ilman todellisia ja merkittäviä ympäristöystävällisiä toimia. Viherpesua on esimerkiksi se, jos yritys mainostaa tiettyä tuotetta käyttäen harhaanjohtavia tai epätarkkoja väitteitä, kuten ”ekologinen” tai ”kestävä”, ilman asianmukaisia sertifikaatteja tai todistuksia. Viherpesu voi johtaa kuluttajia harhaan ja vaikeuttaa todellisten kestävien vaihtoehtojen valitsemista.

EU kieltää viherpesun

Euroopan parlamentti hyväksyi 17.1.2024 direktiivin, joka kieltää viherpesun ja harhaanjohtavat tuotetiedot. Direktiivi pyrkii suojelemaan kuluttajia harhaanjohtavalta markkinoinnilta ja auttamaan heitä tekemään parempia ostopäätöksiä.

Jatkossa harhaanjohtavien ympäristöväittämien käyttö ilman todisteita kielletään. Tarkoituksena tehdä tuotteiden merkinnöistä selkeämpiä ja luotettavampia. Tuotetta ei myöskään saa mainostaa ympäristöystävällisenä, sillä verukkeella, että yritys on kompensoinut tuotteen päästöt.  Myös kestävyysmerkintöjä aletaan säännellä. Tulevaisuudessa tuotteissa saa käyttää vain sellaisia kestävyysmerkintöjä, jotka perustuvat hyväksyttyihin sertifiointijärjestelmiin tai ovat viranomaisten hyväksymiä, tällaisia ovat esimerkiksi Joutsenmerkki tai Avainlippu. Yrityksen omia kestävyysmerkintöjä ei sallita.

Direktiivin tavoitteena on myös lisätä tuottajien ja kuluttajien huomioita tavaroiden kestävyyteen. Takuutietojen on oltava tulevaisuudessa näkyvämpiä ja pidemmän takuuajan tuotteet saavat uuden oman merkin. Uudet säännöt kieltävät myös perusteettomat kestävyysväitteet, esimerkiksi väittämän, että pesukone kestävää 5000 pesuohjelmaa, jos näin ei tavallisessa käytössä ole. Direktiivi kieltää myös kehotukset korvata kulutushyödykkeet ennen kuin se on välttämätöntä. Esimerkiksi tulostimet kehottavat automaattisesti vaihtamaan mustepatruunat, vaikka mustetta olisi vielä jäljellä useampaankin käyttökertaan.

EU:n neuvoston on vielä virallisesti hyväksyttävä direktiivi ja tämän jälkeen se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, jonka jälkeen jäsenvaltioilla on 24 kuukautta aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Uuden direktiivin on tarkoitus toimia yhdessä valmisteilla olevan viherväitteitä koskevan direktiivin kanssa.

Vastuullisuus mukana toiminnassa

Me Ki-Sal Oy:ssä haluamme ottaa huomioon ihmiset ja ympäristön tekemällä yhteistyötä tarvittavien sertifikaattien omaavien toimittajien kanssa. Seuraamme tiiviisti alan kehitystä ja lainsäädännön muutoksia, ja jaamme aktiivisesti tietoa materiaaleista ja kierrätyksestä asiakkaillemme.

Samankaltaiset artikkelit