Pakkausmateriaalit: Kartonki

Kartonki on monipuolinen pakkausmateriaali, jota on pitkään käytetty elintarvikepakkauksissa. Kartonkipakkauksia käytetään esimerkiksi maito- ja mehupakkauksissa sekä kuivatuotteissa. Kartonkipakkaukset ovat kasvattaneet suosiotaan myös muissa elintarvikepakkauksissa, joissa on aiemmin käytetty muita pakkausmateriaaleja. Kartongin suosion taustalla on halu päästä eroon uusiutumattomista raaka-aineista valmistetuista materiaaleista.

On kuitenkin syytä muistaa, etteivät kaikki pakkausmateriaalit voi taata täysin samaa säilyvyyttä elintarvikkeille. Pakkausmateriaalien ominaisuuksissa on eroja. Tämän takia ei kannata siirtyä kartonkipakkaukseen ilman, että on varmistanut, pystyykö se takaamaan riittävän säilyvyyden pakattavalle tuotteelle. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota kosteisiin ja rasvaisiin elintarvikkeisiin, joiden pakkaamiselle on tiukemmat vaatimukset.

Kartongin valmistus

Paperia ja kartonkia valmistetaan pääpiirteittään samalla tavalla. Ne eroavat toisistaan ainoastaan ominaisuuksien puolesta. Paperi on ominaisuuksiltaan litteää ja ohutta eikä se kestä kosteutta juuri ollenkaan. Paperi on yksikerroksista, kun taas kartongille tyypillistä on useamman kuitukerroksen käyttäminen. Useamman kuitukerroksen avulla saadaan aikaan kartongille asetetut lujuusominaisuudet. Valmistuksessa voidaan käyttää ensikuitua tai kierrätettyä kuitua.

Vesi on yksi kriittisistä laatutekijöistä paperin ja kartongin valmistuksessa. Vettä käytetään moniin eri vaiheisiin valmistusprosessin aikana. Isot paperikoneet voivatkin jo minuutissa kuluttaa suuren määrän vettä. Vesi on erityisen tärkeä tekijä elintarvikepakkausten valmistuksessa, koska se on suoraan yhteydessä valmistettavaan tuotteeseen. Valmistuksessa käytettävän veden laatuarvoja on seurattava jatkuvasti. Saastunut vesi tekee kartonkisesta elintarvikepakkauksesta käyttökelvottoman.

Kartongin käyttö elintarvikepakkauksissa

Useimmat kartonkiset elintarvikepakkaukset tarvitsevat suojakerroksen, jonka tehtävänä on parantaa läpäisemättömyyttä eli esimerkiksi estää ruuan mukana olevan rasvan ja/tai kosteuden imeytyminen kartonkiin. Tyypillisimpiä suojakerroksia ovat muovista tai alumiinista valmistetut pinnoitteet. Muovista valmistettu pinnoite on tyypillisesti polyeteeniä. Se antaa kosteussuojan ja osittain myös parantaa rasvankestoa. Toinen vaihtoehto on polypropeenista valmistettu kerros, joka lisää lämmönkestoa. Kartonkipakkauksiin lisätään tyypillisesti myös ikkunoita, jotta pakattavan elintarvikkeen näkee ennen ostopäätöstä. Kartonkipakkauksissa olevat ikkunat voidaan valmistaa esimerkiksi muovista.

Ekotuotteet Ki-Sal Oy

Kartonkipakkauksiin ei ainoastaan lisätä pinnoitetta parantamaan läpäisemättömyyttä, vaan pinnoite on myös elintarviketurvallisuuden kannalta tärkeä. Kierrätyksen kautta saatua kiertokuitua ei saa laittaa suoraan kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Kiertokuidussa voi olla erilaisia epäpuhtauksia, jotka voivat siirtyä elintarvikkeeseen. Elintarvikepakkausten on aina ensisijaisesti oltava turvallisia.

Kierrätys

Keräyksen jälkeen kartongin kuidut irrotetaan toisistaan ja mahdollisista pinnoitteista. Pinnoitteet voidaan hyödyntää lämpönä ja energiana polttamalla tai osa niistä voidaan kierrättää uudelleen raaka-aineeksi uusiin tuotteisiin. Kierrätyksessä saadusta kartonkikuidusta voidaan valmistaa aaltopahvin raaka-aineita, kirjekuoria, laminaattipapereita sekä paperirullien hylsyjä. Myös osa kierrätetystä kartonkikuidusta hyödynnetään uusien kartonkipakkausten valmistuksessa.

Kierrätysohje

Kierrätysmerkki PAP 21 (kartonki) tai PAP 22 (paperi).

Kartongin kierrätykseen voi laittaa puhtaita kartonki- ja paperipakkauksia, aaltopahvia, munakennoja, kartongista valmistettuja kertakäyttöastioita, paperista valmistettuja pusseja ja kasseja sekä paperirullien hylsyjä. Myös alumiini- tai muovipinnoitteen omaavat kartonkipakkaukset kuuluvat kartongin kierrätykseen.

Puhdista ja litistä kartongit ennen keräysastiaan laittoa. Jos pakkaus on kovin likainen ja sen puhdistaminen vaatii lämmintä vettä, tulee se laittaa sekajätteeseen. Myös lahjapaperi ja märät pakkaukset kuuluvat ennemmin sekajätteeseen.

Samankaltaiset artikkelit