Pakkausmateriaalit: Muovi

Elintarvikepakkauksista, erityisesti muovipakkauksista, on keskusteltu paljon niiden ympäristövaikutusten takia. Pakkauksiin kiinnitetty huomio on kuitenkin suhteetonta, kun otetaan huomioon niiden todelliset ympäristövaikutukset. Suomen Pakkausyhdistyksen mukaan pakkausten ympäristövaikutukset ovat vain muutamia prosentteja.

Toinen pakkauksiin liittyvä ongelma on se, että ne nähdään vain roskina. Roskaantumisongelmaan keskittyvä näkemys unohtaa kokonaan pakkauksen tärkeän tehtävän tuotteen suojaajana. Ruokahävikki on suurempi ongelma kuin itse pakkaus. Roskiin heitetty ruoka on turhaan tuotettua ja sen valmistaminen on aiheuttanut turhia ympäristövaikutuksia. Pakkauksesta tulee ongelma vain, jos se päätyy roskana luontoon. Tärkeintä olisikin valita jokaiselle elintarvikkeelle sopiva pakkausmateriaali, joka parantaa sen säilyvyyttä ja vähentää ruokahävikkiä sekä valistaa loppukäyttäjää kierrättämään pakkaukset oikeaoppisesti.

On syytä myös muistaa, ettei kaikkia elintarvikkeita voi pakata turvallisesti ilman muovia. Muovi on vielä tällä hetkellä voittamaton materiaali elintarvikepakkaamisessa. Se suojaa ja parantaa elintarvikkeiden säilyvyyttä. Muovi on tarpeen erityisesti pitkään säilyvissä elintarvikkeissa, koska muut materiaalit eivät pysty takaamaan samaa säilyvyyttä.

Muovi sopii moneen pakkaustarpeeseen

Muoviteollisuus ry luokittelee muovin materiaaliksi, joka koostuu pitkistä polymeeriketjuista ja lisäaineista, joita voidaan jossain valmistusvaiheessa muovata lämmön ja paineen avulla. Polymeeri on suuri makromolekyyli, jotka voivat olla joko luonnollisia tai synteettisiä. Muovit ovat aina seoksia, minkä vuoksi on olemassa useita erilaisia muovilaatuja. Muovilaadut puolestaan sopivat erilaisiin pakkaustarpeisiin. Pakkauksissa on tyypillisesti käytetty edullisia valtamuoveja sekä muutamia teknisiä muoveja suojaominaisuuksien takia.

Polyeteenitereftalaatti PET

Polyeteenitereftalaatti eli PET on ominaisuuksiensa puolesta oivallinen valinta elintarvikepakkaamiseen. Se on kirkasta, jonka ansiosta pakattu tuote näkyy hyvin. PET-muovin ominaisuudet tekevät elintarvikepakkaamisesta myös turvallista. Se on myrkytöntä ja ominaishajutonta sekä toimii hyvänä hiilidioksidisuojana. PET-muovi voidaan myös kierrättää 100 prosenttisesti.

Pakkauksissa käytetään eniten amorfista PET-muovia (APET). Juomapulloista ja kirkkaista ruokarasioista suurin osa on valmistettu APET-muovista, koska se on lasinkirkasta. On myös olemassa osakiteinen PET (CPET), joka on tyypillisesti sameampaa ja kestää hyvin lämpöä. Sitä käytetään yleisimmin erilaisissa uuninkestävissä annosvuoissa. RPET on kierrätettyä PET-muovia, jota valmistetaan aiemmin käytössä olleesta PET-muovista. Sen käyttö yleistyy kovaa vauhtia, koska EU-säädökset vaativat kierrätetyn muovin käytön lisäämistä.

Polyeteeni PE

Polyeteeni eli PE on eniten käytetty muovi maailmassa. Polyeteenit jaetaan kolmeen päätyyppiin ominaisuuksien mukaan; pienitiheyksinen polyeteeni PE-LD (LDPE), keskitiheyksinen polyeteeni PE-MD ja suuritiheyksinen polyeteeni PE-HD (HDPE).

PE-LD on ominaisuuksiltaan kevyttä ja venyvää. Se pysyy taipuisana kylmissäkin olosuhteissa, mutta ei kestä kuumuutta juuri ollenkaan. Lyhenne LD tulee sanoista low density. PE-LD:tä käytetään yleisimmin erilaisissa pakkauskalvoissa.

PE-HD on ominaisuuksiltaan PE-LD:tä hiukan painavampaa ja jäykempää. HD tulee sanoista high density. PE-HD:stä valmistetaan tyypillisesti kauppojen hedelmäpussit. PE-LD:tä ja PE-HD:tä voidaan myös sekoittaa keskenään, jotta saadaan aikaiseksi tarvittava jäykkyys. Sekoitusta voidaan käyttää erilaisten pussien ja kalvojen valmistamiseen.  

Polypropeeni PP

Polypropeeni eli PP on monikäyttöinen muovi. Se on ominaisuuksiltaan jäykempää ja kovempaa kuin PE-muovi. PP-muovi kestää myös paremmin lämpöä. Polypropeenista voidaan valmistaa erilaisia ruokapakkauksia, joiden tulee kestää lämpöä. Tyypillisesti erilaiset mikroaterioiden pakkaukset on valmistettu PP-muovista.

Polystyreeni PS

Perinteinen polystyreeni on kirkasta ja haurasta muovia, joka ei kestä juurikaan lämpöä. Polystyreenistä on kehitetty myös paisutettu versio, jota käytetään tyypillisesti proteiinien pakkaamiseen ruokakaupoissa. Polystyreenistä valmistetuissa alustoissa voidaan myydä erilaisia kylmiä tai raakoja ruokia, jotka on tarkoitus viedä kotiin lisävalmistamista kuten lämmittämistä varten. Paisutetusta polystyreenistä valmistetut pikaruokapakkaukset ovat puolestaan kiellettyjä.

Kloorimuovit PVDC, PVC

Kloorimuoveihin kuuluvat polyvinylideenikloridi (PVDC) ja polyvinyylikloridi (PVC). PVC-muovia voidaan lisäaineiden avulla muokata paljon, jonka takia sillä voi olla monia käyttötarkoituksia. Tyypillisesti PVC-muovista valmistetaan kalvoja. Kloorimuovien käyttö on vähentynyt huomattavasti kloorin ongelmallisuuden takia. Myös Suomessa pyritään käyttämään muita korvaavia materiaaleja, jos niitä vain on tarjolla.

Kierrätys

Kerätystä muovista voidaan valmistaa uusien muovituotteiden raaka-ainetta. Kun muovi päätyy muovinjalostamoon, se lajitellaan muovilaadun mukaan. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää erottaa muovipakkaukset ja mahdolliset irtoavat osat toisistaan. Se helpottaa lajittelua. Tällä hetkellä kirkkaat muovit on vielä helpompi kierrättää. Lajittelukoneen voi olla vaikea tunnistaa mustan muovin laatua, joten osa mustista muovipakkauksista päätyy energiantuotantoon.

Kierrätyskelpoisista muoveista tehdään muovirakeita, joista voidaan valmistaa esimerkiksi muovisäkkejä. Kaikkia muovipakkauksia ei voida hyödyntää uusiomuovina, mutta ne voidaan kuitenkin hyödyntää energiantuotannossa. Jäteastioihin laitettu pakkaus on aina parempi kuin luontoon heitetty.

Kierrätysohje

Kierrätysmerkit PET 01, PE-HD 02, PVC 03, PE-LD 04, PP 05, PS 06 ja O 07.

Huuhtaise tai pyyhkäise tyhjät pakkaukset tarvittaessa sekä irrota korkit ja kannet. Jos pakkaus on kovin likainen ja sen puhdistamiseen tarvitsee lämmintä vettä, on se parempi laittaa sekajätteeseen ilman suurempaa puhdistusta.

Muovinkeräykseen saa laittaa puhtaita muovipakkauksia, mutta ei muovituotteita. Muovipakkauksia ovat esimerkiksi muovista valmistetut elintarvikepakkaukset kuten jugurttipurkki ja voirasia. Myös erilaiset muovista valmistetut pesuaine- ja puhdistuspakkaukset, muovipussit ja -purkit kuuluvat muovinkeräykseen. Muovinkeräykseen ei saa laittaa muovituotteita kuten esimerkiksi leluja.

Samankaltaiset artikkelit