Kierrätysmerkinnät KiSal blogiteksti

Känner du igen materialmärkningen på förpackningar? – Guide till märkning för återvinning

Har du någonsin undrat vad de små pilarna och siffrorna på livsmedelsförpackningar betyder? Att återvinna förpackningar är inte så komplicerat som dessa etiketter kanske antyder.

Du kan identifiera materialmärkningen på förpackningar genom en triangel av tre pilar med en siffra inuti och en kombination av bokstäver under. Även om etiketterna kan verka knepiga till en början, kommer de efter lite efterforskning att tydligt visa dig hur du återvinner varje typ av förpackning.

Plast

Materialetiketterna för plast är:
PET 01, PE-HD 02, PVC 03, PE-LD 04, PP 05, PS 06 och O 07

Även om det finns många olika märkningar, är det i Finland lyckligt att alla plastförpackningar som tidigare har använts som förpackning för en produkt kan placeras i plaståtervinningsbehållare. Återvinningsbara plastförpackningar måste vara tomma och rena. Det är dock vettigare att lägga förpackningen i blandat avfall om det skulle krävas mycket vatten för att rengöra den. Det är också viktigt att komma ihåg att plastredskap inte ingår i plastinsamlingen.

Kartong och papp

Materialsymbolerna för kartong, papp och papper är: PAP 20, PAP 21 och PAP 22

Kartonginsamlingen omfattar förpackningar av kartong, papper och papp. Det är viktigt att notera skillnaden mellan pappers- och kartongförpackningar vid sortering. Eftersom kartong och papper som används för insamling har sina egna användningsområden bör de sorteras separat. Till exempel ingår inte tidskrifter, tidningar och brev i kartonginsamlingen, utan sorteras i pappersinsamlingen. Förpackningar ska sorteras rena, torra och tillplattade för kartonginsamling.

Metall

Symboler för metallmaterial är: ALU 41 och FE 40

Metallinsamlingen omfattar förutom metallförpackningar även små hushållsmetaller. Metallförpackningar är t.ex. konservburkar och aluminiumliner. Andra småmetaller som kan återvinnas är kastruller, stekpannor och ljusskal av aluminium. Metallförpackningar och småmetaller återvinns tomma, rena och torra.

Andra material

Förutom de material som nämns ovan finns det ett antal andra material som är lämpliga för återvinning, inklusive märkning. Till dessa hör glas, trä och olika kombinationer av material. Ett kompositmaterial består av två eller flera material. Till exempel är vätskekartongförpackningar ett exempel på en sådan förpackning, eftersom den använder både kartong och plast. Mer information om materialmärkning finns i statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall, som finns på Finlex webbplats: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140518#Pidp447594416

Genom att känna igen förpackningsetiketter kan du göra mer informerade och miljövänliga val i ditt dagliga liv. Återvinning minskar avfallet och håller material i omlopp längre. Återvinning av material sparar naturresurser, eftersom återvinning av förpackningar minskar behovet av att utvinna och tillverka nya råvaror. Varje litet steg mot en mer hållbar framtid är ett steg i rätt riktning.

Similar Posts