Tuottajavastuu Ki-Sal Oy blogiteksti

Pakkausten tuottajavastuu

Pakkausten tuottajavastuu on yrityksiä koskeva lakisääteinen velvoite, jonka mukaan yrityksen on järjestettävä tuotteista syntyvien jätteiden uudelleenkäyttö, kierrätys ja muu jätehuolto sekä kattaa näistä aiheutuvat kustannukset. Tämä velvoite kannustaa tuottajia ottamaan entistä suurempaa vastuuta tuotteidensa ympäristövaikutuksista samalla, kun se edistää kestävää tuotantoa ja kulutusta.

Ketä pakkausten tuottajavastuu koskee?

Pakkausten tuottajavastuu koskee yrityksiä, jotka saattavat pakkauksia ammattimaisesti Suomen markkinoille. Tuottajavastuullisia toimijoita ovat siis pakkaajat, maahantuojat, etämyyjät, palvelu- tai viljelijäpakkausten valmistajat sekä palvelu- tai viljelijäpakkausten maahantuojat. Pakkausten maahantuojana Ki-Sal Oy on tuottajavastuullinen yritys.  

Pakkausten lisäksi tuottajavastuu koskee useita muitakin tuoteryhmiä, kuten autoja, akkuja ja paristoja, paperia, renkaita sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Kunkin tuoteryhmän osalta tuottajavastuu tulee hoitaa erikseen.

Tuottajavastuusta huolehtiminen

Tuottajavastuun voi hoitaa liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi. Liittyminen onnistuu kätevästi Ringin kautta, joka toimii tuottajayhteisöjen ja tuottajavastuullisten yritysten välissä. Suomessa toimii kaksi pakkausten tuottajayhteisöä: Sumi Oy ja Suomen Pakkaustuottajat Oy.

Näiden yhteisöjen tehtävänä on vastata tuottajavastuullisten yritysten puolesta tuotteiden keräyksestä, kuljetuksesta, jätehuollosta, kierrätyksestä ja vuosittaisen seurantatiedon raportoinnista.

Yritykset voivat itse valita, kumpaan yhteisöön ne haluavat liittyvät. Tuottajayhteisöt määrittävät pakkausmateriaalikohtaiset kierrätysmaksut, joita tuottajavastuulliset yritykset suorittavat Ringille.

Lista rekisteröityneistä yrityksistä löytyy osoitteesta: https://rinkiin.fi/tuottajavastuu/rekisteroityneet-yritykset

Pakkausten tuottajavastuun muutos 2024

Vuosi 2024 toi mukanaan muutoksia pakkausten tuottajavastuun liikevaihtorajaan sekä tuottajamääritelmään. Aiemmin tuottajavastuu koski ainoastaan yli miljoonan euron liikevaihdon yrityksiä ja nyt liikevaihtorajan poistuessa tuottajavastuun piiriin tulee arviolta 30 000 uutta yritystä. Lisäksi palvelu- ja viljelijäpakkausten osalta tuottajavastuu siirtyy koskemaan maahantuojia ja valmistajia. Muutoksien taustalla on vuoden 2022 jätelakiuudistus.

Ki-Sal Oy on ennestään ollut tuottajavastuussa tuotteita suojaavista pakkauksista, kuten pahvilaatikoista ja lavoista. Nyt tuottajavastuun laajentuessa Ki-Sal Oy siirtyy lisäksi vastaamaan palvelupakkausten tuottajavastuusta. Palvelupakkaukset tarkoittavat pakkauksia, jotka pakataan myyntipaikalla ja myydään sieltä suoraan kuluttajille. Näitä pakkauksia ovat esimerkiksi take away -pakkaukset.

Näiden muutosten taustalla on pyrkimys edistää kiertotaloutta ja kestävää jätehuoltoa. Pakkausjätteen kierrätystavoite on 65 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.

Yhdessä rakennamme kestävämpää huomista – Muista kierrättää!

Samankaltaiset artikkelit