Tuottajavastuu Ki-Sal Oy blogiteksti

Förpackningarnas producentansvar

Förpackningarnas producentansvar är en rättslig skyldighet för företag, att organisera återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av produkter och att täcka kostnaderna för detta. Denna skyldighet uppmuntrar producenterna att ta större ansvar för sina produkters miljöpåverkan och samtidigt främja hållbar produktion och konsumtion.

Vem gäller förpacknings producentansvaret?

Förpackningarnas producentansvar gäller företag, som yrkesmässigt släpper ut förpackningar på den finska marknaden. Aktörer med producentansvar är således förpackare, importörer, distansförsäljare tillverkare av service- eller jordbruksförpackningar samt importörer av service- eller jordbruksförpackningar.  Ki-Sal Oy som importör av förpackningar är ett producentansvarigt företag. 

Förutom förpackningar gäller producentansvaret för många andra produktgrupper, t.ex bilar, batterier och ackumulatorer, papper, däck samt elektriska och elektroniska produkter. För varje produktgrupp ska producentansvaret hanteras separat.

Hantering av producentansvar

Det enklaste sättet att ta ett producentansvar är att bli medlem i en producentorganisation. Det är lätt att bli medlem via Rinki, som fungerar som en länk mellan producentorganisationer och företag med producentansvar. I Finland finns två producentorganisationer för förpackningar: Sumi Oy och Suomen Pakkaustuottajat Oy. Dessa sammanslutningar ansvarar för insamling, transport, avfallshantering, återvinning och rapportering av årliga övervakningsdata på uppdrag av producentansvariga företag.

Företagen kan välja vilken gemenskap de vill ansluta sig till. Producentsamfunden fastställer de förpackningsmaterialspecifika återvinningsavgifterna, vilka de producentansvariga företagen betalar till ringen.

En lista över registrerade företag finns på: https://rinkiin.fi/sv/foretagens-producentansvaret/registrerade-foretag/

Förändring i förpackningsproducentansvaret 2024

År 2024 förde med sig förändringar i omsättningsgränsen för förpackningsproducentansvar och producentdefinitionen. Tidigare gällde producentansvaret endast de företag, som överskred en omsättning på mer än 1 miljon euro, och nu när omsättningsgränsen tas bort, omfattar producentansvaret  30 000 nya företag. För service- och jordbruksförpackningar kommer producentansvaret dessutom att utvidgas till att omfatta importörer och tillverkare. Ändringarna bygger sig på 2022 års avfallsreformen.

Ki-Sal Oy har redan tidigare haft producentansvar för förpackningar, som skyddar produkter, såsom kartonger och lastpallar. Nu med  utvidgningen av producentansvaret kommer Ki-Sal Oy nu även att ansvara för producentansvaret för serviceförpackningar. Med serviceförpackningar avses förpackningar, som förpackas på försäljningsstället och säljs direkt till konsumenterna. Sådana förpackningar är till exempel take-away-förpackningar.

Dessa förändringar drivs av viljan att främja en cirkulär ekonomi och hållbar avfallshantering. Målet för återvinning av förpackningsavfall är 65 % senast 2025 och 70 % senast 2035.

Tillsammans bygger vi en mer hållbar morgondag – Kom ihåg att återvinna!

Similar Posts