Engångshandskar

Idag finns det flera typer av engångshandskar tillgängliga. De vanligaste är handskar tillverkade av nitril, latex och PVC (vinylplast). Handskar bör alltid väljas utifrån deras avsedda användning och det krävda skyddsnivån.

Handskar kan klassificeras antingen som medicintekniska produkter enligt förordning (EU) 2017/745 eller som personlig skyddsutrustning enligt förordning (EU) 2016/425. När handskar faller under någon av dessa kategorier måste de uppfylla förordningens krav. Detta kan verifieras genom harmoniserade standarder.

Engångshandskar för livsmedelsbruk

Engångshandskar lämpliga för livsmedelsbruk kan identifieras med symbolen för gaffel och kniv eller alternativt med texten ”lämplig för livsmedelskontakt.” För att engångshandskar av plast ska vara lämpliga för livsmedelskontakt måste de uppfylla kraven enligt både EU-förordning 1935/2004 om material som kommer i kontakt med livsmedel och EU Plastförordning 10/2011.

Plastförordningen specificerar användningsbegränsningar för vissa material. Till exempel är användningen av produkter som innehåller vissa ftalater tillsammans med fet mat förbjuden. Ftalater används för att mjuka upp PVC (vinyl) plast. Enligt Hälso- och sjukvårdsmyndigheten kan ftalater störa människors hormonfunktion. Därför bör uppmärksamhet ägnas åt handskarnas material när man hanterar livsmedel, särskilt fet mat.

Förpackningsetiketter på vinylhandskar som innehåller ftalater bör ha en tydlig varningsfras ”inte lämpliga för kontakt med fet mat”. Ftalatfria vinylhandskar finns också på marknaden, men även dessa bör inte användas direkt med fet mat. På grund av brister i förpackningsetiketterna för handskar råder den finska Livsmedelsmyndigheten alltid att bekräfta lämpligheten av engångshandskar för olika livsmedel med importören. Det är importörens ansvar att säkerställa att handskarna har de nödvändiga certifikaten och att deras förpackningsetiketter är i ordning.

Engångshandskar kan också orsaka allergier. Engångshandskar tillverkade av naturligt gummi (latex) kan innehålla latexproteiner som kan orsaka tillstånd som hudutslag och klåda. Puderfria latexhandskar kan minska dessa symtom. Vinylhandskar har också visat sig orsaka allergier.

Nitriliinikäsine M puuteroimaton 100 kpl/pkt

Engångshandskar tillverkade av nitril är av hög kvalitet och hållbara. Nitrilhandskar innehåller inte allergiframkallande latexproteiner eller skadliga ftalater. Högkvalitativa handskar tillverkade av 100% nitril lämpar sig för många ändamål och är det säkraste valet för livsmedelsbruk.

Similar Posts