Viherpesu Ki-Sal blogi

Greenwashing förbjudet i EU

Vad är greenwashing?

Greenwashing är vilseledande marknadsföring där ett företag eller en organisation skapar en illusion av att vara miljövänlig utan att vidta verkliga och betydande miljövänliga åtgärder. Greenwashing är till exempel när ett företag gör reklam för en viss produkt med vilseledande eller felaktiga påståenden som ”miljövänlig” eller ”hållbar” utan korrekt certifiering eller bevis. Greenwashing kan vilseleda konsumenterna och göra det svårt att välja verkligt hållbara alternativ.

EU förbjuder grön tvättning

Den 17 januari 2024 antog Europaparlamentet ett direktiv som förbjuder greenwashing och vilseledande produktpåståenden. Direktivet syftar till att skydda konsumenter från vilseledande marknadsföring och hjälpa dem att fatta bättre köpbeslut.

I framtiden kommer användningen av vilseledande miljöpåståenden utan bevis att förbjudas. Syftet är att göra produktmärkningen tydligare och mer tillförlitlig. Dessutom får en produkt inte marknadsföras som miljövänlig under förevändning att företaget har kompenserat för produktens utsläpp.  Hållbarhetsmärkningen kommer också att regleras. I framtiden kommer endast hållbarhetsmärkningar som baseras på erkända certifieringssystem eller som godkänts av offentliga myndigheter, såsom Svanenmärket eller Nyckelflaggan, att tillåtas på produkter. Företagets egna hållbarhetsmärkningar kommer inte att tillåtas.

Direktivet syftar också till att öka medvetenheten bland producenter och konsumenter om varors hållbarhet. Garantiinformation måste vara mer synlig i framtiden och produkter med en längre garantiperiod kommer att ha en egen ny etikett. De nya reglerna kommer också att förbjuda ogrundade hållbarhetspåståenden, till exempel påståenden om att en tvättmaskin kan klara 5 000 cykler när detta inte är fallet vid normal användning. Direktivet förbjuder också uppmaningar att byta ut konsumentvaror innan det är nödvändigt. Exempelvis uppmanar skrivare automatiskt till byte av bläckpatroner även om det finns bläck kvar för flera användningar.

Direktivet måste fortfarande formellt antas av EU-rådet och kommer sedan att offentliggöras i EU:s officiella tidning, varefter medlemsstaterna har 24 månader på sig att införliva det i sin nationella lagstiftning.

Det nya direktivet är avsett att fungera tillsammans med det direktiv om gröna påståenden som för närvarande håller på att utarbetas.

Ansvar i handling

På Ki-Sal Ltd vill vi ta hand om människor och miljö genom att arbeta med leverantörer som har de nödvändiga certifieringarna. Vi följer noga utvecklingen inom branschen och förändringar i lagstiftningen, och delar aktivt information om material och återvinning med våra kunder.

Similar Posts